Под наем

Екипировка под наем
Цена за 24 часа Цена за 48 часа Цена за 72 часа Цена за 7 дни
Депозит лв./бр. или чифт
Пикел 5 лв. 10 лв. 15 лв. 35 лв. 70 лв.
Котки (механични, полуавтоматични)
12 лв. 20 лв. 30 лв. 60 лв. 100 лв.
Каска 4 лв. 6 лв. 8 лв. 25 лв. 50 лв.
Седалка 6 лв. 10 лв. 13 лв. 40 лв. 60 лв.
Комплект (каска, седалка, котки) 20 лв. 30 лв. 40 лв. 130 лв. 250 лв.
Лавинна лопата 5 лв. 10 лв. 15 лв. 35 лв. 70 лв.
Снегоходки
12 лв. 20 лв. 30 лв. 70 лв. 100 лв.

 

Желателно е да се свържете с нас предварително на 02 / 4234203 ако решите да наемете нещо. Така ще знаете дали имаме наличности в момента.

Запазването става само след внесен депозит!

Депозитът и наемът се оставят при наемане на екипировката!

Общи условия:

 • Екипировката се предава за временно ползване и в изрядно състояние.
 • Екипировката се предоставяне за определен, фиксиран период от време.
 • За предоставената екипировка, наемателят заплаща депозит и наем според ценоразписа.
 • При заплащане на депозита, наемателят получава разписка за депозит.
 • При получаване на екипировката, наемателят подписва договор за наем на екипировка.

 

Обезщетения и неустойки:

 • Наемателят се задължава да върне наетата екипировка във вида, в който е била приета.
 • Екипировката следва да бъде в изряден вид за ползване, почистена, без повреди, без нарушения на целостта и в пълния й вид.
 • За нанесени щети на екипировката, НАЕМАТЕЛЯ се задължава да заплати следните суми:
 • За почистване – 20 лв.
 • За липсващ калъф /снегоходки и котки/ – заплаща се сумата според моментната му цена.
 • При загуба, унищожаване или липсваща екипировка, НАЕМОДАТЕЛЯ има право да задържи предоставения депозит.
 • При забава за връщане на екипировката в договорения срок, НАЕМОДАТЕЛЯ таксува НАЕМАТЕЛЯ по съответните тарифи за всеки ден на забавата.