Гаранция на Bestard

Всички продукти на Bestard предлагат гаранция, покриваща щети, причинени от дефектни материали или изработка. Тази гаранция не покрива повреди, причинени от:

-нормално износване
-неправилна употреба
-липса на грижи / поддръжка, както и неправилна поддръжка / грижа
-контакт с агресивни материали, като огън, остри ръбове (скални ръбове, котки и др.), животински екскременти, строителни материали и др.
-обезцветяване, причинено от UV лъчи и други подобни
-продукти прани в пералня
-ситуации, подобни на тези, описани по-горе

В случай на някаква аномалия и за да разберете дали повредата е покрита от гаранцията, трябва да почистите обувките и да ги върнете заедно с касовата бележка в обекта, където сте ги закупили, за тяхната първа оценка и евентуална последваща пратка до Calzados Bestard , SA. Копие от разписката за покупка, бележка с описание на щетите и данни за контакт на собственика трябва винаги да бъдат включени в кутията. Ако обувките не са били почистени преди изпращането им до Calzados Bestard SA, те незабавно ще бъдат върнати на собственика. След преглед, извършен от Техническия отдел на компанията, и в случай че повредата е покрита от гаранцията, Calzados Bestard S.A., предлага следните варианти:

-безплатен ремонт
-безплатна замяна, ако ремонтът е невъзможен

В случай, че се окаже, че изделието не е обхванато от гаранцията, ще бъде възможно да се поправи за сметка на крайния потребител, с предварителното съгласие на последния.