Защита на личните данни

Диамир ООД е администратор на лични данни, регистриран по закона за защита на личните данни. Диамир ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите в процеса на регистрация.

Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Диамир ООД не събира и съхранява данни, свързани с плащанията с карти.

Тези данни (номера на картите, данни за титуляра и т.н) се обработват директно от системата на обслужващата банка.

SSL сертификат K2outdoor.bg избра RapidSSL SHA256 CA сертификат от RapidSSL, за да осигури най-висока степен на сигурно пазаруване за своите клиенти.